Historie

Som nystarta korps har Orkdal janitsjar lite å komme med når det gjeld historie. Men våre to "opphavskorps" har mye historie.

Orkdal musikkorps sin historie har du her..

Orkanger musikkorps sin historie har du her..